Τα παρακάτω προέρχονται από τις σελίδες του Κέντρου Δικτύων του Π.Θ

Νέοι Χρήστες – Αιτήσεις

  • Αίτηση E-mail και Dialup.
    Η αίτηση αυτή απευθύνεται στους νέους χρήστες του Δικτύου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (π.χ. νέους φοιτητές, νέο προσωπικό, κλπ.). Συμπληρώνοντας αυτή την αίτηση θα αποκτήσετε τον απαραίτητο λογαριασμό για πρόσβαση στις υπηρεσίες του Κέντρου Δικτύου όπως E-Mail, Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο και dial-up.Συμπληρώστε αυτή την αίτηση και παραδώστε τη στη Γραμματεία του Τμήματος σας.

Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN)

Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (Virtual Private Network) είναι μια εικονική διαδικτυακή σύνδεση μεταξύ οποιουδήποτε σημείου του Διαδικτύου βρίσκεται ο Η/Υ του χρήστη και ενός επιθυμητού εσωτερικού δικτύου.
Λέγεται εικονική διότι χρησιμοποιεί την υπάρχουσα φυσική σύνδεση με το διαδίκτυο για να αποκαταστήσει πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο του φορέα σαν να ανήκε φυσικά εκεί.
Συνεπώς, ο χρήστης του δικτύου τηλεματικής ΠΘ μπορεί να έχει πρόσβαση στους πόρους του εσωτερικού δικτύου που δεν είναι προσβάσιμοι από το υπόλοιπο Διαδίκτυο, όπως π.χ. βάσεις δεδομένων βιβλιοθήκης, μισθοδοσία κλπ, με τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης που έχει όταν συνδέεται από κτίριο του ΠΘ.
Μετά την εγκατάσταση προρείτε να συνδεθείτε με το OpenVPN με δύο διαφορετικές ρυθμίσεις:

  • UTH Library: προτείνεται όταν θέλετε να έχετε πρόσβαση στις Βάσεις Δεδομένων της Βιβλιοθήκης ΠΘ. Ενδεχομένως να παρατηρηθεί μικρη μείωση της ταχύτητας πρόσβασής σας σε άλλες ιστοσελίδες μιά και όλη η δικτυακή κίνηση του υπολογιστή σας δρομολογείται μέσω Π.Θ.
  • UTH Network: για όλες τις άλλες χρήσεις εκτός της Βιβλιοθήκης ΠΘ. Η δικτυακή κίνηση προς το εσωτερικό δίκτυο ΠΘ δρομολογείται μέσω του VPN, ενώ η υπόλοιπη κίνηση δρομολογείται μέσω της φυσικής διαδικτυακής σύνδεσης του χρήστη.

Οδηγίες Windows (7,Vista,XP,2000)

Α. Εγκατάσταση με 2 βήματα

Βήμα 1: Κατεβάστε και τρέξτε τον Installer του OpenVPN. Αναλόγως με τις ρυθμίσεις ασφαλείας του υπολογιστή σας τα Windows είναι πολύ πιθανό ότι θα σας ρωτήσουν μια – δυο φορές αν επιθυμείτε να συνεχίσετε. Σ’ αυτές τις ερωτήσεις θα πρέπει αν απαντήσετε καταφατικά (αναλυτικές οδηγίες για το βήμα 1: Vista/7 και 2000/XP).

Βήμα 2: Κατεβάστε και τρέξτε τον Installer των ρυθμίσεων του Π.Θ. Απαντήστε καταφατικά αν ζητηθεί από Windows η συγκατάθεση σας για να συνεχίσετε (αναλυτικές οδηγίες για το βήμα 2: Vista/7 kai 2000/XP).

Β. Σύνδεση

  1. Εκτελέστε το πρόγραμμα OpenVPN GUI είτε από το εικονίδιο στην επιφάνια εργασίας, είτε από την “Έναρξη” -> “Όλα τα προγράμματα” -> “OpenVPN”.
  2. Εντοπίστε το εικονίδιο που εμφανίστηκε στο κάτω δεξιό μέρος της γραμμής εργασιών και με δεξί κλικ πάνω του, επιλέξτε “UTH Library” -> “Connect”.
  3. Δώστε το username και το password όταν σας ζητηθεί και περιμένετε να ολοκληρωθεί η σύνδεση, οπότε και το εικονίδιο του OpenVPN θα πρασινίσει.

(Μπορείτε επισης να δείτε και τις αναλυτικές οδηγίες για την σύνδεση)

Γ. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν εκτελέσατε όλες τις οδηγίες σωστά και συνεχίζετε να έχετε προβλήματα, κοιτάξτε και τις συνηθισμένες ερωτήσεις χρηστών