Ορκωμοσία-Αίτηση

 

  • Ορκωμοσία

ΜΟΝΟ οι Οικονομικά Τακτοποιημένοι Φοιτητές

Διαδικασία και απαραίτητα Έγγραφα για την Ορκωμοσία

  • 3 αντίγραφα της εργασίας ΜΔΕ για τριμελή επιτροπή (παραδίδονται στην τριμελή)
  • 2 αντίγραφα της εργασίας ΜΔΕ που συνοδεύονται με CD ή DVD για το ΠΜΣ και τη βιβλιοθήκη (παραδίδονται στη γραμματεία του ΠΜΣ) Προδιαγραφές αρχείων εργασιών διατριβών

1.     Αίτηση όπου θα αναγράφεται: «Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στη διαδικασία  ορκωμοσίας του ΠΜΣ στις …………..» (δίνεται και από τη Γραμματεία) Ορκωμοσία-Αίτηση

2.     Υπ. Δήλωση όπου θα αναγράφεται: (δίνεται και από τη Γραμματεία) Ορκωμοσία-Υπεύθυνη Δήλωση

  • ότι δεν έχω λάβει καμία από τις παροχές της φοιτητικής μέριμνας π.χ Σίτιση, Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη  (Σε περίπτωση που έχει λάβει παροχές από τη φοιτητική μέριμνα πρέπει να κάνει διακοπή και να το αναφέρει στην Υ.Δ)
  • ότι δεν έχω λάβει Πάσο (Σε περίπτωση που έχει λάβει Πάσο πρέπει να το καταθέσει στη γραμματεία και να γίνει ακύρωση)

3.      Συμπλήρωση βεβαίωσης της βιβλιοθήκης για την κατάθεση της ΜΔΕ/CD (δίνεται από τη Γραμματεία ή την Βιβλιοθήκη) Βεβαίωση Κατάθεσης ΜΔΕ

4.     Βεβαίωση Βιβλιοθήκης ότι δεν χρωστά βιβλία(δίνεται από τη Βιβλιοθήκη)