Χρήσιμες Διαδικασίες και τα απαραίτητα έγγραφα


 • Εγγραφής

Οι επιτυχόντες φοιτητές θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία για την εγγραφή τους στο ΠΜΣ

Η προθεσμία εγγραφών θα ανακοινωθεί όταν θα βγούν τα τελικά αποτελέσματα

Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής

  1. Πιστοποιητικό γέννησης
  2. Αντίγραφο κατάθεσης διδάκτρων – Κατάθεση στη τράπεζα Alphabank το ποσό των 1000 €

(Αριθμός λογαριασμού για ΠΜΣ: 310-00-2002-020927 & IBAN GR8601403100310002002020927

ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ στο πεδίο Αιτιολογία είναι απαραίτητο να αναγράφεται ο κωδικός του π.μ.ς. (ΚΩΔ. 3867) καθώς και  ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΗ-φοιτητή

  1. Συμπλήρωση Αίτησης και Δήλωση στοιχείων φοιτητή (θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα ή στη γραμματεία) Αίτηση Εγγραφής

 • Εκπόνησης ΜΔΕ

Η διαδικασία για την εκπόνηση ΜΔΕ σε εργαστήριο περιλαμβάνει τέσσερα στάδια για την ολοκλήρωσή της και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα επισυναπτόμενα αρχεία.

 1. Ο ενδιαφερόμενος φοιτητής επιλέγει το εργαστήριο όπου θα πραγματοποιήσει την ΜΔΕ και σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή ορίζεται το Θέμα της Μ.Δ.Ε με αίτηση που κατατίθεται στη γραμματεία του ΠΜΣ (Εγκρίνεται από την Σ.Ε του ΠΜΣ και την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος) – (Έντυπο 1ο)
 2. Μετά την ολοκλήρωση της εκπόνησης της ΜΔΕ ο επιβλέπων καθηγητής ορίζει με αίτηση την τριμελή εξεταστική επιτροπή (Εγκρίνεται από την Σ.Ε του ΠΜΣ και την Γ.Σ.Ε.Σ. του τμήματος) (Έντυπο 2ο)
 3. Έγκριση της ΜΔΕ από την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την παρουσίαση και εξέτασή της (όπου προτείνεται η ημέρα και ώρα παρουσίασης). (Έντυπο 3ο)

Για την Παρουσίαση της ΜΔΕ θα πρέπει ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια να έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις

 1. Παρουσίαση και βαθμολόγηση ΜΔΕ

Σημαντικό: Επειδή το θέμα και ο ορισμός της τριμελής επιτροπής πρέπει να εγκριθούν από τις επιτροπές Σ.Ε. και Γ.Σ.Ε.Σ. θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην έγκαιρη κατάθεση των εντύπων.


 • Ορκωμοσίας

ΜΟΝΟ οι Οικονομικά Τακτοποιημένοι Φοιτητές

Διαδικασία και απαραίτητα Έγγραφα για την Ορκωμοσία

 • 3 αντίγραφα της εργασίας ΜΔΕ για τριμελή επιτροπή (παραδίδονται στην τριμελή)
 • 2 αντίγραφα της εργασίας ΜΔΕ που συνοδεύονται με CD ή DVD για το ΠΜΣ και τη βιβλιοθήκη (παραδίδονται στη γραμματεία του ΠΜΣ) Προδιαγραφές αρχείων εργασιών διατριβών

1.     Αίτηση όπου θα αναγράφεται: «Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στη διαδικασία  ορκωμοσίας του ΠΜΣ στις …………..» (δίνεται και από τη Γραμματεία) Ορκωμοσία-Αίτηση

2.     Υπ. Δήλωση όπου θα αναγράφεται: (δίνεται και από τη Γραμματεία) Ορκωμοσία-Υπεύθυνη Δήλωση

 • ότι δεν έχω λάβει καμία από τις παροχές της φοιτητικής μέριμνας π.χ Σίτιση, Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη  (Σε περίπτωση που έχει λάβει παροχές από τη φοιτητική μέριμνα πρέπει να κάνει διακοπή και να το αναφέρει στην Υ.Δ)
 • ότι δεν έχω λάβει Πάσο (Σε περίπτωση που έχει λάβει Πάσο πρέπει να το καταθέσει στη γραμματεία και να γίνει ακύρωση)

3.      Συμπλήρωση βεβαίωσης της βιβλιοθήκης για την κατάθεση της ΜΔΕ/CD (δίνεται από τη Γραμματεία ή την Βιβλιοθήκη) Βεβαίωση Κατάθεσης ΜΔΕ

4.     Βεβαίωση Βιβλιοθήκης ότι δεν χρωστά βιβλία(δίνεται από τη Βιβλιοθήκη)


 • Έκδοσης Παπύρου

∗ Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία για να σας πληροφορήσουμε για τη διαδικασία.


 •  Νέοι Χρήστες – Αιτήσεις
  • Αίτηση E-mail και Dialup.
   Η αίτηση αυτή απευθύνεται στους νέους χρήστες του Δικτύου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (π.χ. νέους φοιτητές). Συμπληρώνοντας αυτή την αίτηση θα αποκτήσετε τον απαραίτητο λογαριασμό για πρόσβαση στις υπηρεσίες του Κέντρου Δικτύου όπως E-Mail, Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο και dial-up.

Συμπληρώστε αυτή την αίτηση και παραδώστε τη στη Γραμματεία του Τμήματος σας.


 • Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN)
  Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (Virtual Private Network) είναι μια εικονική διαδικτυακή σύνδεση μεταξύ οποιουδήποτε σημείου του Διαδικτύου βρίσκεται ο Η/Υ του χρήστη και ενός επιθυμητού εσωτερικού δικτύου. Λέγεται εικονική διότι χρησιμοποιεί την υπάρχουσα φυσική σύνδεση με το διαδίκτυο για να αποκαταστήσει πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο του φορέα σαν να ανήκε φυσικά εκεί.
  Συνεπώς, ο χρήστης του δικτύου τηλεματικής ΠΘ μπορεί να έχει πρόσβαση στους πόρους του εσωτερικού δικτύου που δεν είναι προσβάσιμοι από το υπόλοιπο Διαδίκτυο, όπως π.χ. βάσεις δεδομένων βιβλιοθήκης,  με τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης που έχει όταν συνδέεται από κτίριο του ΠΘ.
  Μετά την εγκατάσταση προρείτε να συνδεθείτε με το OpenVPN με δύο διαφορετικές ρυθμίσεις:

  • UTH Library: προτείνεται όταν θέλετε να έχετε πρόσβαση στις Βάσεις Δεδομένων της Βιβλιοθήκης ΠΘ. Ενδεχομένως να παρατηρηθεί μικρη μείωση της ταχύτητας πρόσβασής σας σε άλλες ιστοσελίδες μιά και όλη η δικτυακή κίνηση του υπολογιστή σας δρομολογείται μέσω Π.Θ.
  • UTH Network: για όλες τις άλλες χρήσεις εκτός της Βιβλιοθήκης ΠΘ. Η δικτυακή κίνηση προς το εσωτερικό δίκτυο ΠΘ δρομολογείται μέσω του VPN, ενώ η υπόλοιπη κίνηση δρομολογείται μέσω της φυσικής διαδικτυακής σύνδεσης του χρήστη.

  Περισσότερα…..