Τράπεζα Alphabank 

Αριθμός λογαριασμού για ΠΜΣ: 310-00-2002-020927 & IBAN GR8601403100310002002020927

ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ στο πεδίο Αιτιολογία είναι απαραίτητο να αναγράφεται ο κωδικός του Π.Μ.Σ. (ΚΩΔ. 3867) καθώς και  ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΗ-φοιτητή