Φωτο-Βέντζας

http://www.cs.teilar.gr/CS/ShowPTeacher.jsp?id=ventzas@teilar.gr

https://teilar.academia.edu/DimitriosVENTZAS

https://scholar.google.com/citations?user=0Wf6ev4AAAAJ&hl=el

 

 

Ο Δρ. Βέντζας Δημήτριος (HMM ΑΠΘ -1979 – SMISA) είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών του ΤΕΙ Θεσσαλίας – Λάρισα, με   Διδακτορικό στα ΣΑΕ με έμφαση την Επεξεργασία Σήματος και εξειδικεύσεις στην Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, στα ΣΑΕ   και τους Αυτοματισμούς, στις Μετρήσεις και Αισθητήρες και στα Ιατρικά Όργανα με προηγούμενη ερευνητική σαν Ερευνητής Βοηθός στο Πανεπιστήμιο του Bradford, UK και επαγγελματική εμπειρία σαν Μηχανικός Συστημάτων στα ΕΛΔΑ και Ηλεκτρονικός Μηχ στον ΟΣΕ και AMBER-ΑΓΕΤ. Έχει διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ στο ΤΕΙ Αθήνας (ΤΙΟ), ΤΕΙ Λαμίας (Ηλεκτρονικής), στο ΤΕΙ Λάρισας (ΤΠ&Τ), στο Μεταπτυχιακό ΤΠΤ του ΤΕΙ Λάρισας, στο Μεταπτυχιακό Μηχανολόγων Μηχ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, στο Μεταπτυχιακό Γεωπόνων Μηχ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και σαν Επίκουρος Καθηγητής ΠΔ407 στο προπτυχιακό Μηχανολόγων Μηχ. Βιομηχανίας του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι συγγραφέας πολλών σημειώσεων και διαθέτει 20 / 80 δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα περιοδικά / συνέδρια με κριτές και 100 ετεροαναφορές σε βιβλία, άρθρα και πατέντες και 5 μονογραφίες. Είναι μέλος διεθνών επιτροπών σε διεθνή περιοδικά και διεθνείς και εθνικές επαγγελματικές ενώσεις.

Dr. VENTZAS Dimitrios (Electrical & Mechanical Eng, 1979, SMISA) is professor at Computer Eng Dpt at TEI of Thessaly – Larissa with a PhD in Control and Instrumentation Eng and specialization at DSP, Image and Video Processing, Sensors & Measurements and Biomedical Eng. He was Research Assistant at University of Bradford, UK in multiphase flow, System / Electronic Eng at HARSA SA, Greek Railways and AMBER SA. He has taught at TEI Athens, Lamia and Larisa and at University of Thessaly Mech Eng and postgraduate courses of Mech Eng and Agricultural Eng at University of Thessaly. He is the author of various lecture notes and 20 / 80 papers at international Journals / Conferences with over 100 citations and 5 Books. He is a member of international Editorial, Organizing, Professional Committees
 

http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords=Dimitrios+VENTZAS&pplSearchOrigin=GLHD&pageKey=nprofile-edit-success

https://teilar.academia.edu/DimitriosVENTZAS

http://www.cs.teilar.gr/CS/ShowPTeacher.jsp?id=ventzas@teilar.gr

https://scholar.google.com/citations?user=0Wf6ev4AAAAJ&hl=el

http://openclass.teilar.gr/index.php