Σας ενημερώνουμε ότι από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2016-2017) όλοι οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) του Ιδρύματος θα εγγράφονται ως μέλη της Βιβλιοθήκης με χρήση της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας. Η εγγραφή ολοκληρώνεται με επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας και υποβολή αίτησης από κάθε φοιτητή στην αντίστοιχη βιβλιοθήκη (Κεντρική ή Παράρτημα της σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λαμία), η οποία απαιτείται για τη δήλωση επιπλέον στοιχείων και την ενυπόγραφη αποδοχή των όρων του Κανονισμού Βιβλιοθήκης. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα θα χρησιμοποιείται για όλες τις επιτόπιες υπηρεσίες (δανεισμό, διαδανεισμό κλπ.), ενώ ο αριθμός του barcode αυτής για πρόσβαση στις προσωποποιημένες ηλεκτρονικές (ενημέρωση δανεισμού, ανανέωση, κρατήσεις κλπ.) υπηρεσίες του νέου πληροφοριακού συστήματος καταλόγου ILSaS.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με το προσωπικό εξυπηρέτησης χρηστών σε κάθε βιβλιοθήκη ή να επισκέπτονται το δικτυακό της τόπο (http://www.lib.uth.gr).