Η εξέταση των εργασιών των μεταπτυχιακών μαθημάτων που διδάσκονται από τον κ. Γέμτο για τη περίοδο του Σεπτεμβρίου θα γίνει τη Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014 από 10:00 π.μ. στην αίθουσα του εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει να έχουν αποστείλει τις εργασίες τους μέχρι την Πέμπτη 18  Σεπτεμβρίου 2014.