Ονοματεπώνυμο: Ηρακλής Χαλκίδης  Φωτο-Χαλκίδης
Βαθμίδα: Λέκτορας
Γνωστικό αντικείμενο: Γεωργική Υδραυλική με έμφαση στη διαχείριση του νερού στο έδαφος
Μαθήματα α) Προπτυχιακά: Υδραυλική, Υδρολογία
β) Μεταπτυχιακά:   ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΥΔΡΑΥΛΙΚΗ, ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Έρευνα Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Υδρολογία, διαχείριση υδατικών πόρων, προσομοιώσεις ασαφή λογική και Κλιματική αλλαγή.Συλλογικά Αρδευτικά δίκτυα.Ορθολογικές καλλιεργητικές πρακτικές του Ιπποφαούς στην Ελλάδα.
Διδακτορικές διατριβές (έχουν εκπονηθεί)Μέλος εξεταστικής επταμελούς επιτροπής: 1
Μεταπτυχιακές διατριβές (έχουν εκπονηθεί)Επιστημονικά Υπεύθυνος : περισσότερες από 5Μέλος εξεταστικής επιτροπής: περισσότερες από 10
Σύντομο βιογραφικό σημείωμαΠτυχίο Γεωπόνου Εγγείων Βελτιώσεων & Γεωργικής Μηχανικής (ειδίκευση υδραυλικής), Γ.Π.Α. το έτος 1996Μεταπτυχιακό Δίπλωμ (M.Sc.) στην ειδίκευση Εγγείων Βελτιώσεων, τον Οκτώβριο του 2001Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, τον Δεκέμβριο του 2005 με θέμα: «Διαχείριση Υδατικών Πόρων. Εφαρμογή της Προσεγγιστικής Θεωρίας στους Υπόγειους Υδροφορείς».I. N. Chalkidis, Ch. D. Tzimopoulos, Ch. H. Evangelides, St.Yannopoulos, «Application of Linear and Fuzzy Linear Programming for Water Management of an Aquifer», WSEAS Transactions on Systems, Issue 12, Volume 5, Δεκέμβριος 2006, σελ. 2844-2849 (ISSN 1109-2777).Halkidis I.N., Tzimopoulos C.D., Evangelides C.H. and Sakellariou-Markantonaki M. (2009) Soil water management problem using fuzzy arithmetic, Global NEST J., 11(4), 556-565.Χαλκίδης Ηρ. και Δ. Παπαδήμος (Συντονιστές Έκδοσης). 2007. Τεχνική έκδοση έργου LIFE-Περιβάλλον: Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 117σελ. (ISBN 978-960-7511-32-4).I. N. Chalkidis, Ch. D. Tzimopoulos, Ch. H. Evangelides, St.Yannopoulos, «Application of Linear and Fuzzy Linear Programming for Water Management of an Aquifer», WSEAS Transactions on Systems, Issue 12, Volume 5, Δεκέμβριος 2006, σελ. 2844-2849. (ISSN 1109-2777).

I. N. Chalkidis, Ch. D. Tzimopoulos, Ch. H. Evangelides, St.Yannopoulos, “Water Resources Management of an Aquifer with Fuzzy Linear Programming”, 6th International Conference, WSEAS Simulation, Modeling and Optimization (SMO ’06), 22-24 September 2006, Lisbon, Portugal. (ISSN:1790-5117, ISBN: 960-8457-53-X)

Ch. D. Tzimopoulos, I. N. Chalkidis, K. N. Moutsopoulos, M. Sakellariou, St.Yannopoulos and Ch. H. Evangelides, “Soil water balance using fuzzy calculation”, International Conference CEST 2005: pp 957-962, Rhodes Island, Greece
September 1st – 3rd, 2005.

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα:Σημαντικά έργα σε εξέλιξη: –         IRMA – Efficient Irrigation Management Tools for Agricultural Cultivations and Urban Landscapes –         «Διερεύνηση των καλλιεργητικών πρακτικών του Ιπποφαούς για τις εδαφο-κλιματικές συνθήκες της Ελλάδας»-         «Βάση Δεδομένων των καλλιεργητικών πρακτικών του Ιπποφαούς στον Ελλαδικό χώρο»-         Επίδραση της διαθεσιμότητας του εδαφικού νερού στην ανάπτυξη διαφορετικών ποικιλιών ΣτέβιαςΣημαντικά Ολοκληρωμένα έργα:2008 «Μελέτη σκοπιμότητας για την επανασύσταση της τέως λίμνης Ξυνιάδας»

2003 -2007 «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»