Ιωάννης Γράβαλος  Φωτο-Γράβαλος
Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Κατεύθυνση Μηχανικής Βιοσυστημάτων

ΤΕΙ Θεσσαλίας

Γνωστικό αντικείμενο:

Γεωργική Μηχανική – Ηλεκτρονικά Συστήματα Ελέγχου

στα Γεωργικά Μηχανήματα

Μαθήματα

 

α) Προπτυχιακά:

– Γεωργική Μηχατρονική

– Δοκιμές γεωργικών μηχανημάτων

– Ηλεκτροτεχνολογία

– Τεχνολογία μετρήσεων

– Σχεδίαση με Η/Υ (CAD)

– Μηχανική Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

β) Μεταπτυχιακά:

– Ψηφιακός έλεγχος (προπαρασκευαστικό)

– Μοντελοποίηση γεωργικών συστημάτων και διάγνωση σφαλμάτων γεωργικού εξοπλισμού

– Ρομποτικές εφαρμογές στη γεωργική τεχνολογία

Έρευνα Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

– Γεωργική Μηχατρονική

– Αυτοματισμοί στη γεωργία

– Τεχνική διαγνωστική

– Γεωργικά Μηχανήματα

– Εναλλακτικές μορφές ενέργειας

– Κινητήρες Βιοκαυσίμων

Διδακτορικές διατριβές που έχει επιβλέψει:

Μεταπτυχιακές διατριβές που έχει επιβλέψει:

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα:

 

Εκπαίδευση

Διπλωματούχος Μηχανικός της Σχολής Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Πράγας. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Βιοτεχνολογία – Ποιότητα διατροφής & Περιβάλλοντος του Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διδακτορικό Δίπλωμα στους Αυτοματισμούς & Συστήματα Ελέγχου στη Γεωργία του τμήματος Ηλεκτροτεχνίας και Αυτοματισμών της Σχολής Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Πράγας.

 

Διδακτική Εμπειρεία

Διδασκαλία: στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας (από το 2003), στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις, στις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση της Γεωργίας» του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (από το 2009).

 

Ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιευμένο έργο και αναγνώριση

Συγγραφικό έργο: 4 διατριβές, 3 κεφάλαια σε βιβλία, 23 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, 5 δημοσιεύσεις σε εθνικά περιοδικά με κριτές, 37 εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κρίση πλήρους κειμένου εργασίας, 36 εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων με κρίση πλήρους κειμένου εργασίας και 8 εκλαϊκευμένες εργασίες. 2 Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. Ο αριθμός των ετεροαναφορών στο δημοσιευμένο έργο ανέρχεται στις 100 τουλάχιστον. Κριτής επιστημονικών εργασιών άλλων ερευνητών περιοδικών που περιλαμβάνονται στις βάσεις του SCI και μέλος εθνικών και διεθνών επιστημονικών οργανώσεων.

 

Διοικητική εμπειρία

Συμμετοχή σε επιτροπές του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Επιβλέπων και μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής πτυχιακών εργασιών που υλοποιήθηκαν στο Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 2 διδακτορικών διατριβών και μέλος της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 2 διδακτορικών διατριβών. Επιστημονικός Υπεύθυνος σε 2 ερευνητικά προγράμματα. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Εθνικών Συνεδρίων.

Άλλα στοιχεία

·         Gravalos, I., Gialamas, Th., Loutridis, S., Moshou, D., Kateris, D., Xyradakis, P., Tsiropoulos Z., “An experimental study on the impact of the rear track width on the stability of agricultural tractors using a test bench”, Journal of Terramechanics, 48, 319-323, (2011).

·         Gravalos, I., Moshou, D., Loutridis, S., Gialamas, Th., Kateris, D., Tsiropoulos, Z., Xyradakis, P., “Design of a pipeline sensor-based platform for soil water content monitoring”, Biosystems Engineering, 113, 1-10, (2012).

·         Gravalos, I., Moshou, D., Gialamas, Th., Xyradakis, P., Kateris, D., Tsiropoulos Z., “Emissions characteristics of spark ignition engine operating on pure and high alcohol blended gasoline fuels”, Renewable Energy, 50, 27-32, (2013).

·         Gravalos, I., Loutridis, S., Moshou, D., Gialamas, Th., Kateris, D., Tsiropoulos, Z., Xyradakis, P., “Detection of fuel type on a spark ignition engine from engine vibration behaviour”, Applied Thermal Engineering, 54(1), 171-175, (2013).

·         Gravalos, I., Moshou, D., Loutridis, S., Gialamas, Th., Kateris, D., Bompolas, E., Tsiropoulos, Z., Xyradakis, P., Fountas, S., “2D and 3D Soil Moisture Imaging Using a Sensor-Based Platform Moving Inside a Subsurface Network of Pipes”, Journal of Hydrology, 499, 146-153, (2013).

·         Kateris, D., Moshou, D., Pantazi, X-E., Gravalos, I., Sawalhi, N., Loutridis, S., “A machine learning approach for the condition monitoring of rotating machinery”, Journal of Mechanical Science and Technology, 28(1), 61-71, (2014).

·         Gravalos, I., Xyradakis, P., Kateris, D., Gialamas, Th., Loutridis, S. Avgousti, A., Georgiadis, A., Tsiropoulos, Z., “Comparison and analysis of the emissions of a small non-road SI engine operating under different alcohol gasoline blended fuels”, International Journal of Sustainable Energy, (2014). (In press)