Αγαπητά Μέλη της Σχολής

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της διακοπής ρεύματος στη Σχολή από 6:00 έως

24:00 την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016, δε θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα.

 

Με εκτίμηση

Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας