Παρακαλείστε να είστε στο χώρο τουλάχιστον 15 Λεπτά πριν την ώρα ορκομωσίας

Πρόγραμμα Ορκομωσίας

Σας προσκαλούμε στην τελετή απονομής πτυχίων στους απόφοιτους των Τμημάτων της Σχολής
Γεωπονικών Επιστημών, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016 στο Κεντρικό
Αμφιθέατρο Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, Φυτόκο Βόλου , με το εξής πρόγραμμα.
1η Ορκωμοσία 16-11-2016
Ωρα 10.00 – 11.30 Ορκωμοσίες του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού
Περιβάλλοντος (Διδάκτορες, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές)

  • Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.
  • Χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα
  • Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος

Ορκωμοσία αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Αυτοματισμοί στις αρδεύσεις, τις γεωργικές κατασκευές και στην εκμηχάνιση της
γεωργίας»
Ορκωμοσία αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο : «Αειφόρος
αγρ οτική παραγωγή και διαχείριση περιβάλλοντος»
Ορκωμοσία αποφοίτων Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος