Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013, θα πραγματοποιηθεί τελετή απονομής πτυχίων στους απόφοιτους των Τμημάτων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών με το παρακάτω πρόγραμμα.

 

α)  Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013, ώρα 11.00

 

  • Απόφοιτοι Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος.

 

β)  Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013, ώρα 11.30

 

  • Απόφοιτοι  Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος.

 

γ)  Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013, ώρα 12.00

 

  • Απόφοιτοι Μονοτμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος με τίτλο «Σύγχρονα συστήματα αγροτικής παραγωγής στο μεσογειακό χώρο με έμφαση στην αειφορική παραγωγή και στη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών»
  • Απόφοιτοι Μονοτμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος με τίτλο : «Αυτοματισμοί στις αρδεύσεις, τις γεωργικές κατασκευές και στην εκμηχάνιση της γεωργίας»
  • Απόφοιτοι Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος με τίτλο: «Αειφορική διαχείριση υδατικού περιβάλλοντος»