ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 Κεντρικό Αμφιθέατρο Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, Φυτόκο Βόλου

 1η Ορκωμοσία 23-3-2017

 Ορκωμοσίες του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (διδάκτορες, μεταπτυχιακοί, προπτυχιακοί φοιτητές)

9.30: Άνοιγμα Θυρών

9.45: Προσέλευση αποφοίτων/ Περιένδυση με τήβεννο

10.00: Έναρξη Τελετής

 • Χαιρετισμός Πρύτανη
 • Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.
 • Χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα
 • Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος
 • Αναγόρευση-Ορκωμοσία Διδακτόρων του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

 (ανοικτή Συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος: 1. Αναγόρευση-Ορκωμοσία της κας Βατσανίδου  Άννας, 2. Αναγόρευση-Ορκωμοσία του κου Κυρίτση Γεωργίου)

 • Ορκωμοσία αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο : «Αυτοματισμοί στις αρδεύσεις, τις γεωργικές κατασκευές και στην εκμηχάνιση της γεωργίας»
 • Ορκωμοσία αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο : «Αειφόρος αγροτική παραγωγή και διαχείριση περιβάλλοντος»

 Ορκωμοσία αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

 2η Ορκωμοσία 23-3-2017

Ορκωμοσίες του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (μεταπτυχιακοί  και προπτυχιακοί φοιτητές)

11.45: Προσέλευση αποφοίτων/ Περιένδυση με τήβεννο

12.00: Έναρξη Τελετής

 • Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.
 • Χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα
 • Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος
 • Ορκωμοσία αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Αειφορική διαχείριση υδατικού περιβάλλοντος
 • Ορκωμοσία αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Πέρας της τελετής


Προϋποθέσεις-Αιτήσεις-Διαδικασία Ορκωμοσίας

Παρακαλείστε να είστε στο χώρο τουλάχιστον 15 Λεπτά πριν την ώρα ορκομωσίας