Η σημερινή διοίκησή του έχει ως εξής:

Διευθύντρια Προγράμματος        Μαρία Σακελλαρίου – Μακραντωνάκη, Καθηγήτρια

Αναπληρωτής:                                Θεοφάνης Γέμτος, Καθηγητής

Γραμματέας:                                    Αθηνά Τόλια

 

 

Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)

Μέλη – Επιστημονικού Προσωπικού ΑΤΕΙ

Διοικητικό προσωπικό