Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)

1. Μαρία Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Καθηγήτρια (Γεωπόνος- Οικονομολόγος, Μ.Δ., Δρ.)

Γνωστικό Αντικείμενο:  Αρδεύσεις- Στραγγίσεις, Υδραυλική.

2. Κων/νος Κίττας, Καθηγητής (Γεωπόνος, Πολ. Μηχ/κός, Μηχ/γος Μηχ/κός, M.Δ., D.E.A., Υφηγητής, Dr. Ιng).

Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωργικές Κατασκευές.

3. Θεοφάνης Γέμτος, Ομότιμος Καθηγητής  (Γεωπόνος, Ph.D.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωργική  Μηχανολογία.

4. Νικόλαος Κατσούλας, Επίκουρος Καθηγητής (Γεωπόνος, Δρ.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωργικές Κατασκευές με έμφαση στα Θερμοκήπια

5. Ηρακλής Χαλκίδης, Λέκτορας

       Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωργική Υδραυλική με έμφαση στη Διαχείριση του νερού στο έδαφος

 Μέλη – Επιστημονικού Προσωπικού ΑΤΕΙ

1. Ιωάννης Γράβαλος, Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωργική Μηχανική – Ηλεκτρονικά Συστήματα Ελέγχου στα Γεωργικά Μηχανήματα

2. Δημήτριος Βέντζας , Καθηγητής ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΑΕ – ΑυτοματισμοίΕπεξεργασία Σήματος και ΕικόναςΜετρήσεις και ΑισθητήρεςΙατρικά Όργανα

 Αποχωρήσαντα μέλη και συνεργάτες

1. Σπύρος Φουντάς, Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωργική Μηχανολογία με έμφαση νέων τεχνολογιών στα γεωργικά μηχανήματα.

2. Απόστολος Λερός, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Χαλκίδας

Γνωστικό Αντικείμενο:

3. Ελπινίκη Παπαγεωργίου, Καθηγήτρια Εφαρμογών ΤΕΙ Λαμίας

Γνωστικό Αντικείμενο:

4.  Παναγιώτης Κίκιρας, Επιστημονικός συνεργάτης (Δρ.)

Γνωστικό Αντικείμενο:  .