Το Αγρόκτημα βρίσκεται στο Βελεστίνο Μαγνησίας κοντά στην Εθνική οδό, είναι έκτασης 150 περίπου στρεμμάτων και καλύπτει τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των μελών του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και συνεπώς και των μελών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις στις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση της Γεωργίας». Στο Αγρόκτημα υπάρχουν θερμοκήπια έκτασης 2,5 περίπου στρεμμάτων ενώ στην υπόλοιπη έκταση αναπτύσσονται καλλιέργειες διαφόρων ειδών φυτών στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων του Τμήματος καθώς και των πτυχιακών και μεταπτυχιακών διατριβών των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Αγρόκτημα διαθέτει αξιόλογο εξοπλισμό σε γεωργικά μηχανήματα για τις διάφορες εργασίες στους αγρούς και σύγχρονα αρδευτικά συστήματα

Περισσότερες πληροφορίες