Νέος Κανονισμός Λειτουργίας  του ΠΜΣ (τροποποίηση 2015)

Εδώ μπορείτε να βρείτε τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Θ των μεταπτυχιακών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας