Get Adobe Flash player

Uncategorized

Ονοματεπώνυμο: Ηρακλής Χαλκίδης  Φωτο-Χαλκίδης
Βαθμίδα: Λέκτορας
Γνωστικό αντικείμενο: Γεωργική Υδραυλική με έμφαση στη διαχείριση του νερού στο έδαφος
Μαθήματα α) Προπτυχιακά: Υδραυλική, Υδρολογία
β) Μεταπτυχιακά:   ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΥΔΡΑΥΛΙΚΗ, ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Έρευνα Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Υδρολογία, διαχείριση υδατικών πόρων, προσομοιώσεις ασαφή λογική και Κλιματική αλλαγή.Συλλογικά Αρδευτικά δίκτυα.Ορθολογικές καλλιεργητικές πρακτικές του Ιπποφαούς στην Ελλάδα.
Διδακτορικές διατριβές (έχουν εκπονηθεί)Μέλος εξεταστικής επταμελούς επιτροπής: 1
Μεταπτυχιακές διατριβές (έχουν εκπονηθεί)Επιστημονικά Υπεύθυνος : περισσότερες από 5Μέλος εξεταστικής επιτροπής: περισσότερες από 10
Σύντομο βιογραφικό σημείωμαΠτυχίο Γεωπόνου Εγγείων Βελτιώσεων & Γεωργικής Μηχανικής (ειδίκευση υδραυλικής), Γ.Π.Α. το έτος 1996Μεταπτυχιακό Δίπλωμ (M.Sc.) στην ειδίκευση Εγγείων Βελτιώσεων, τον Οκτώβριο του 2001Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, τον Δεκέμβριο του 2005 με θέμα: «Διαχείριση Υδατικών Πόρων. Εφαρμογή της Προσεγγιστικής Θεωρίας στους Υπόγειους Υδροφορείς».I. N. Chalkidis, Ch. D. Tzimopoulos, Ch. H. Evangelides, St.Yannopoulos, «Application of Linear and Fuzzy Linear Programming for Water Management of an Aquifer», WSEAS Transactions on Systems, Issue 12, Volume 5, Δεκέμβριος 2006, σελ. 2844-2849 (ISSN 1109-2777).Halkidis I.N., Tzimopoulos C.D., Evangelides C.H. and Sakellariou-Markantonaki M. (2009) Soil water management problem using fuzzy arithmetic, Global NEST J., 11(4), 556-565.Χαλκίδης Ηρ. και Δ. Παπαδήμος (Συντονιστές Έκδοσης). 2007. Τεχνική έκδοση έργου LIFE-Περιβάλλον: Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 117σελ. (ISBN 978-960-7511-32-4).I. N. Chalkidis, Ch. D. Tzimopoulos, Ch. H. Evangelides, St.Yannopoulos, «Application of Linear and Fuzzy Linear Programming for Water Management of an Aquifer», WSEAS Transactions on Systems, Issue 12, Volume 5, Δεκέμβριος 2006, σελ. 2844-2849. (ISSN 1109-2777).

I. N. Chalkidis, Ch. D. Tzimopoulos, Ch. H. Evangelides, St.Yannopoulos, “Water Resources Management of an Aquifer with Fuzzy Linear Programming”, 6th International Conference, WSEAS Simulation, Modeling and Optimization (SMO ’06), 22-24 September 2006, Lisbon, Portugal. (ISSN:1790-5117, ISBN: 960-8457-53-X)

Ch. D. Tzimopoulos, I. N. Chalkidis, K. N. Moutsopoulos, M. Sakellariou, St.Yannopoulos and Ch. H. Evangelides, “Soil water balance using fuzzy calculation”, International Conference CEST 2005: pp 957-962, Rhodes Island, Greece
September 1st – 3rd, 2005.

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα:Σημαντικά έργα σε εξέλιξη: –         IRMA – Efficient Irrigation Management Tools for Agricultural Cultivations and Urban Landscapes –         «Διερεύνηση των καλλιεργητικών πρακτικών του Ιπποφαούς για τις εδαφο-κλιματικές συνθήκες της Ελλάδας»-         «Βάση Δεδομένων των καλλιεργητικών πρακτικών του Ιπποφαούς στον Ελλαδικό χώρο»-         Επίδραση της διαθεσιμότητας του εδαφικού νερού στην ανάπτυξη διαφορετικών ποικιλιών ΣτέβιαςΣημαντικά Ολοκληρωμένα έργα:2008 «Μελέτη σκοπιμότητας για την επανασύσταση της τέως λίμνης Ξυνιάδας»

2003 -2007 «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

 

 Φωτο-Βέντζας

http://www.cs.teilar.gr/CS/ShowPTeacher.jsp?id=ventzas@teilar.gr

https://teilar.academia.edu/DimitriosVENTZAS

https://scholar.google.com/citations?user=0Wf6ev4AAAAJ&hl=el

 

 

Ο Δρ. Βέντζας Δημήτριος (HMM ΑΠΘ -1979 – SMISA) είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών του ΤΕΙ Θεσσαλίας – Λάρισα, με   Διδακτορικό στα ΣΑΕ με έμφαση την Επεξεργασία Σήματος και εξειδικεύσεις στην Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, στα ΣΑΕ   και τους Αυτοματισμούς, στις Μετρήσεις και Αισθητήρες και στα Ιατρικά Όργανα με προηγούμενη ερευνητική σαν Ερευνητής Βοηθός στο Πανεπιστήμιο του Bradford, UK και επαγγελματική εμπειρία σαν Μηχανικός Συστημάτων στα ΕΛΔΑ και Ηλεκτρονικός Μηχ στον ΟΣΕ και AMBER-ΑΓΕΤ. Έχει διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ στο ΤΕΙ Αθήνας (ΤΙΟ), ΤΕΙ Λαμίας (Ηλεκτρονικής), στο ΤΕΙ Λάρισας (ΤΠ&Τ), στο Μεταπτυχιακό ΤΠΤ του ΤΕΙ Λάρισας, στο Μεταπτυχιακό Μηχανολόγων Μηχ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, στο Μεταπτυχιακό Γεωπόνων Μηχ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και σαν Επίκουρος Καθηγητής ΠΔ407 στο προπτυχιακό Μηχανολόγων Μηχ. Βιομηχανίας του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι συγγραφέας πολλών σημειώσεων και διαθέτει 20 / 80 δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα περιοδικά / συνέδρια με κριτές και 100 ετεροαναφορές σε βιβλία, άρθρα και πατέντες και 5 μονογραφίες. Είναι μέλος διεθνών επιτροπών σε διεθνή περιοδικά και διεθνείς και εθνικές επαγγελματικές ενώσεις.

Dr. VENTZAS Dimitrios (Electrical & Mechanical Eng, 1979, SMISA) is professor at Computer Eng Dpt at TEI of Thessaly – Larissa with a PhD in Control and Instrumentation Eng and specialization at DSP, Image and Video Processing, Sensors & Measurements and Biomedical Eng. He was Research Assistant at University of Bradford, UK in multiphase flow, System / Electronic Eng at HARSA SA, Greek Railways and AMBER SA. He has taught at TEI Athens, Lamia and Larisa and at University of Thessaly Mech Eng and postgraduate courses of Mech Eng and Agricultural Eng at University of Thessaly. He is the author of various lecture notes and 20 / 80 papers at international Journals / Conferences with over 100 citations and 5 Books. He is a member of international Editorial, Organizing, Professional Committees
 

http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords=Dimitrios+VENTZAS&pplSearchOrigin=GLHD&pageKey=nprofile-edit-success

https://teilar.academia.edu/DimitriosVENTZAS

http://www.cs.teilar.gr/CS/ShowPTeacher.jsp?id=ventzas@teilar.gr

https://scholar.google.com/citations?user=0Wf6ev4AAAAJ&hl=el

http://openclass.teilar.gr/index.php

 

Ιωάννης Γράβαλος  Φωτο-Γράβαλος
Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Κατεύθυνση Μηχανικής Βιοσυστημάτων

ΤΕΙ Θεσσαλίας

Γνωστικό αντικείμενο:

Γεωργική Μηχανική – Ηλεκτρονικά Συστήματα Ελέγχου

στα Γεωργικά Μηχανήματα

Μαθήματα

 

α) Προπτυχιακά:

– Γεωργική Μηχατρονική

– Δοκιμές γεωργικών μηχανημάτων

– Ηλεκτροτεχνολογία

– Τεχνολογία μετρήσεων

– Σχεδίαση με Η/Υ (CAD)

– Μηχανική Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

β) Μεταπτυχιακά:

– Ψηφιακός έλεγχος (προπαρασκευαστικό)

– Μοντελοποίηση γεωργικών συστημάτων και διάγνωση σφαλμάτων γεωργικού εξοπλισμού

– Ρομποτικές εφαρμογές στη γεωργική τεχνολογία

Έρευνα Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

– Γεωργική Μηχατρονική

– Αυτοματισμοί στη γεωργία

– Τεχνική διαγνωστική

– Γεωργικά Μηχανήματα

– Εναλλακτικές μορφές ενέργειας

– Κινητήρες Βιοκαυσίμων

Διδακτορικές διατριβές που έχει επιβλέψει:

Μεταπτυχιακές διατριβές που έχει επιβλέψει:

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα:

 

Εκπαίδευση

Διπλωματούχος Μηχανικός της Σχολής Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Πράγας. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Βιοτεχνολογία – Ποιότητα διατροφής & Περιβάλλοντος του Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διδακτορικό Δίπλωμα στους Αυτοματισμούς & Συστήματα Ελέγχου στη Γεωργία του τμήματος Ηλεκτροτεχνίας και Αυτοματισμών της Σχολής Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Πράγας.

 

Διδακτική Εμπειρεία

Διδασκαλία: στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας (από το 2003), στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις, στις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση της Γεωργίας» του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (από το 2009).

 

Ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιευμένο έργο και αναγνώριση

Συγγραφικό έργο: 4 διατριβές, 3 κεφάλαια σε βιβλία, 23 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, 5 δημοσιεύσεις σε εθνικά περιοδικά με κριτές, 37 εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κρίση πλήρους κειμένου εργασίας, 36 εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων με κρίση πλήρους κειμένου εργασίας και 8 εκλαϊκευμένες εργασίες. 2 Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. Ο αριθμός των ετεροαναφορών στο δημοσιευμένο έργο ανέρχεται στις 100 τουλάχιστον. Κριτής επιστημονικών εργασιών άλλων ερευνητών περιοδικών που περιλαμβάνονται στις βάσεις του SCI και μέλος εθνικών και διεθνών επιστημονικών οργανώσεων.

 

Διοικητική εμπειρία

Συμμετοχή σε επιτροπές του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Επιβλέπων και μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής πτυχιακών εργασιών που υλοποιήθηκαν στο Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 2 διδακτορικών διατριβών και μέλος της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 2 διδακτορικών διατριβών. Επιστημονικός Υπεύθυνος σε 2 ερευνητικά προγράμματα. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Εθνικών Συνεδρίων.

Άλλα στοιχεία

·         Gravalos, I., Gialamas, Th., Loutridis, S., Moshou, D., Kateris, D., Xyradakis, P., Tsiropoulos Z., “An experimental study on the impact of the rear track width on the stability of agricultural tractors using a test bench”, Journal of Terramechanics, 48, 319-323, (2011).

·         Gravalos, I., Moshou, D., Loutridis, S., Gialamas, Th., Kateris, D., Tsiropoulos, Z., Xyradakis, P., “Design of a pipeline sensor-based platform for soil water content monitoring”, Biosystems Engineering, 113, 1-10, (2012).

·         Gravalos, I., Moshou, D., Gialamas, Th., Xyradakis, P., Kateris, D., Tsiropoulos Z., “Emissions characteristics of spark ignition engine operating on pure and high alcohol blended gasoline fuels”, Renewable Energy, 50, 27-32, (2013).

·         Gravalos, I., Loutridis, S., Moshou, D., Gialamas, Th., Kateris, D., Tsiropoulos, Z., Xyradakis, P., “Detection of fuel type on a spark ignition engine from engine vibration behaviour”, Applied Thermal Engineering, 54(1), 171-175, (2013).

·         Gravalos, I., Moshou, D., Loutridis, S., Gialamas, Th., Kateris, D., Bompolas, E., Tsiropoulos, Z., Xyradakis, P., Fountas, S., “2D and 3D Soil Moisture Imaging Using a Sensor-Based Platform Moving Inside a Subsurface Network of Pipes”, Journal of Hydrology, 499, 146-153, (2013).

·         Kateris, D., Moshou, D., Pantazi, X-E., Gravalos, I., Sawalhi, N., Loutridis, S., “A machine learning approach for the condition monitoring of rotating machinery”, Journal of Mechanical Science and Technology, 28(1), 61-71, (2014).

·         Gravalos, I., Xyradakis, P., Kateris, D., Gialamas, Th., Loutridis, S. Avgousti, A., Georgiadis, A., Tsiropoulos, Z., “Comparison and analysis of the emissions of a small non-road SI engine operating under different alcohol gasoline blended fuels”, International Journal of Sustainable Energy, (2014). (In press)

 

 

Καθηγητής Κωνσταντίνος ΚίτταςΓεωργικός, Πολιτικός και Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Παν. Θεσσαλίας, πρώην Διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Διαχείρισης Αγροοικοσυστημάτων του Κέντρου Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (το οποίο έχει συγχωνευθεί με το ΕΚΕΤΑ).

Έχει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση έρευνα στον τομέα της Γεωργικής Μηχανικής, της βιοκλιματολογίας, στον έλεγχο περιβάλλοντος αγροτικών εγκαταστάσεων, στις τεχνολογίες θερμοκηπίων και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό των θερμοκηπίων, τον εξοπλισμό, το μικροκλίμα και τον έλεγχό του σε γεωργικά κτίρια, στον έλεγχο της άρδευσης των καλλιεργειών υπό κάλυψη και την προσομοίωση και μοντελοποίηση του μικροκλίματος του θερμοκηπίου και την ανάπτυξη των καλλιεργειών. Έχει περισσότερες από 90 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές και πάνω από 200 άρθρα σε διεθνή και ελληνικά πρακτικά συνεδρίων, ενώ το δημοσιευμένο έργο του έχει πάνω από 1400 αναφορές. Έχει εκτεταμένη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα, εφόσον μέχρι σήμερα έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε περισσότερα από 50 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

 

 Φωτο-Κίττας

 

Νικόλαος Κατσούλας  Φωτο-Κατσούλας
Βαθμίδα:Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο:Γεωργικές Κατασκευές με έμφαση στα θερμοκήπια
Μαθήματα α) Προπτυχιακά:- Γεωργικές Κατασκευές-θερμοκήπια- Συστήματα Υδροπονικών Καλλιεργειών

– Εγκαταστάσεις Μετασυλλεκτικών Χειρισμών Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής

β) Μεταπτυχιακά:- Τεχνολογίες Θερμοκηπίων- Γεωργικές Κατασκευές

– Έλεγχος Περιβάλλοντος Γεωργικών Εγκαταστάσεων

– Ενεργειακές Τεχνολογίες στη Γεωργία

Έρευνα Ερευνητικά ενδιαφέροντα:- σχεδιασμός, διαχείριση και έλεγχος θερμοκηπίων,- υλικά κάλυψης θερμοκηπίων,

– θέρμανση, αερισμός, δροσισμός και σκίαση θερμοκηπίων,

-ανάγκες σε νερό και άρδευση θερμοκηπιακών καλλιεργειών,

– διαχείριση συστημάτων υδροπονικών καλλιεργειών

Διδακτορικές διατριβές που έχει επιβλέψει:-
Μεταπτυχιακές διατριβές που έχει επιβλέψει:6
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα:Εκπαίδευση

Πτυχιούχος του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διδακτορικό Δίπλωμα Φιλοσοφίας στις Γεωπονικές Επιστήμες του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Διδακτική Εμπειρεία

Διδασκαλία: στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμ. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (από το 2004), στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονα συστ. αγροτικής παραγωγής στο Μεσογειακό χώρο με έμφαση στην αειφ. παρ. & στη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών» της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (από το 2006), στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα «Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις, στις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση της Γεωργίας» και «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμ. Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων του ΤΕΙ Λάρισας (2003-2005).

 

Ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιευμένο έργο και αναγνώριση

Συμμετοχή σε 30 ερευνητικά προγράμματα. Συγγραφικό έργο: 2 διατριβές (πτυχιακή και διδακτορική), 4 κεφάλαια σε βιβλία, 30 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, 70 εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κρίση πλήρους κειμένου εργασίας, 55 εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων με κρίση πλήρους κειμένου εργασίας και 7 εκλαϊκευμένες εργασίες. Ο αριθμός των ετεροαναφορών στο δημοσιευμένο έργο ανέρχεται στις 350 τουλάχιστον. Κριτής επιστημονικών εργασιών άλλων ερευνητών περιοδικών που περιλαμβάνονται στις βάσεις του SCI και μέλος εθνικών και διεθνών επιστημονικών οργανώσεων.

 

Διοικητική εμπειρία

Συμμετοχή σε περισσότερες από 15 επιτροπές του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επιβλέπων και μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής πτυχιακών διατριβών που υλοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ε. Π. του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επιβλέπων 7 μεταπτυχιακών διατριβών και 3 υποψηφίων διδακτόρων, μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 4 διδακτορικών διατριβών και μέλος της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 5 διδακτορικών διατριβών. Επιστημονικός Υπεύθυνος σε 2 ερευνητικά προγράμματα. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής 2 Συνεδρίων, Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής ενός Εθνικού Συνεδρίου, μέλος του Προεδρείου της Οργανωτικής Επιτροπής ενός Συνεδρίου και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ενός Συνεδρίου.

Άλλα στοιχεία

 

Πατήστε εδώ